Yerel Yönetimler
Satış Fiyatı:38,70 TL
Ürün Satış Dışı
Ürün Özellikleri
  • İlk Basım Yılı:
  • Baskı:8
  • Kağıt Türü:1. Hamur, 1. Hamur
  • Ebat:16,5 x 23,5, 16,5 x 23,5
  • Cilt Durumu:Karton Kapak
  • ISBN:97860559369381-MERKEZDEN YÖNETİM


2. YETKİ GENİŞLİĞİ


3.YERİNDEN YÖNETİM


3.1.Yerinden Yönetimin Kapsamı


3.2.Yerinden Yönetimin Çeşitleri


3.2.1.Siyasi Yerinden Yönetim


3.2.2.İdari Yerinden Yönetim


3.2.2.1.Coğrafi Yerinden Yönetim


3.2.2.2.Hizmet Yerinden Yönetim


3.3.Yerinden Yönetimin Yararları


3.4.Yerinden Yönetimin Sakıncaları


4.YEREL YÖNETİMLERİN ORTAK NİTELİKLERİ


5.YEREL ÖZERKLİK


6.SUBSİDİARİTY (HİZMETTE HALKA YAKINLIK/YERELLİK) İLKESİ

1.TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR YEREL HİZMETLERİN


SAĞLANMASINDA GÖREVLİ KURUMLAR


1.1.Kadı


1.2.Vakıf


1.3.Lonca


2.TANZİMAT DÖNEMİYLE BERABER YEREL YÖNETİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI


2.1. İstanbul'da İlk Belediye Deneyimi (Şehremaneti)


2.1.1.İlk Belediyenin (Şehremaneti) Yapısal ve İşlevsel Görünümü


2.1.1.1.Altıncı Daire


2.1.2. Taşrada Belediye Yönetimi


2.2. İl Özel İdaresinin Ortaya Çıkışı


2.2.1. 1864 Vilayet Nizamnamesi


2.2.2. 1913 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet-i Kanunu Muvakkat


2.3.Köy Yönetiminin Ortaya Çıkışı

1.1876 ANAYASASI (KANUN-İ ESASİ)


2.1921 ANAYASASI (TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU)


3.1924 ANAYASASI


4.1961 ANAYASASI


5.1982 ANAYASASI

1.1913 KANUNUNA GÖRE İL ÖZEL İDARESİNİN STATÜSÜ


2-1913 TARİHLİ KANUN DÖNEMİNDE İL ÖZEL İDARESİNİN SORUNLARI


2.1.Görev Karmaşıklığı


2.2.Teşkilat Yapısındaki Yetersizlikler


2.3.İl Özel İdarelerinin Kaldırılması Tartışmaları


3.İL ÖZEL İDARESİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ


3.1.İl Özel İdaresinin Görevleri


3.2.İl Özel İdaresinin Organları


3.2.1. İl Genel Meclisi


3.2.1.1.İl Genel Meclisinin Görevleri


3.2.1.2.İl Genel Meclisinin İşleyişi


3.2.1.3. Meclis Komisyonları


3.2.1.4. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları


3.2.1.5. İl Genel Meclisinin Feshedilmesi


3.2.2.İl Encümeni


3.2.2.1.İl Encümeninin Yapısı


3.2.2.2.İl Encümeninin Görev ve Yetkileri


3.2.2.3.İl Encümeninin İşleyişi


3.2.3.Vali


3.2.4. İl Özel İdaresi Teşkilatı


3.2.5. İl Özel İdaresinde Organlararası İlişkiler
1.CUMHURİYET DÖNEMİNDE BELEDİYE MEVZUATININ YENİLENMESİ


2.1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA HAKİM OLAN TEMEL İLKELER


3.1580 SAYILI KANUNA GÖRE BELEDİYELERİN GÖREVLERİ


4. BELEDİYE YÖNETİMİ


4.1.Belediye Kurulması


4.2.Belediyenin Görevleri


4.3.Belediyenin Organları


4.3.1.Belediye Meclisi


4.3.1.1. Belediye Meclisinin Yapısı


4.3.1.2.Belediye Meclisinin Görevleri


4.3.1.3. Belediye Meclisinin İşleyişi


4.3.1.3.1.Meclis Başkanlık Divanının Oluşumu


4.3.1.3.2. Meclis Toplantıları


4.3.1.3.3. Mecliste Oluşturulan Komisyonlar


4.3.1.3.3.1.İhtisas Komisyonları


4.3.1.3.3.2.Denetim Komisyonu


4.3.1.4. Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları


4.3.1.5. Belediye Meclisinin Feshedilmesi


4.3.2.Belediye Encümeni


4.3.2.1.Belediye Encümeninin Yapısı


4.3.2.2.Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri


4.3.2.3.Belediye Encümeninin İşleyişi


4.3.3.Belediye Başkanı


4.3.3.1.Belediye Başkanının Seçilme Yöntemi


4.3.3.2.Belediye Başkanının Görevleri


4.3.3.3.Belediye Başkanlığının Sona Ermesi


4.3.4. Belediye Teşkilatı

1.GELENEKSEL BELEDİYE YÖNETİMİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİNE


1.1. Kentleşme Sürecinin Analizi


1.2.Büyükşehir Yönetiminde Model Arayışları


1.2.1. Büyükşehir Yönetiminde Federatif Model


2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ


2.1. Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu


2.2. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri


2.2.1. Altyapı ve Ulaşım Hizmetlerinde Koordinasyon


2.2.2. Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinin Yönetimi


2.3.Büyükşehir Belediyesinin Organları


2.3.1.Büyükşehir Belediye Meclisi


2.3.1.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı Görevleri ve Çalışması


2.3.1.2.Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi


2.3.2.Büyükşehir Belediye Encümeni


2.3.3.Büyükşehir Belediye Başkanı


2.3.4.Büyükşehir Belediye Teşkilatı


2.3.5.Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkilerin Niteliği

1.KÖYÜN TANIMI


2.KÖY YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ


3.KÖYÜN ORGANLARI


3.1.Köy Muhtarı


3.2. İhtiyar Meclisi


3.3.Köy Derneği


4.KÖY PERSONELİ

1.ÜNİTER DEVLETTE YEREL YÖNETİMLERİN ÖZERKLİĞİ


2.YÖNETİMİN BÜTÜNLÜĞÜ VE MERKEZİYETÇİLİK


3. YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE İDARİ VESAYET DENETİMİ


3.1.Yerel Organlar Üzerinde İdari Vesayet


3.2.Yerel Yönetimlerin İşlemleri Üzerinde İdari Vesayet


3.3.Yerel Yönetimlerin Personeli Üzerinde İdari Vesayet


4.Yerel Yönetimlerde İç Denetim

1.MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİMLER


ARASINDAKİ GELİR BÖLÜŞÜMÜ


2. Belediye Gelirleri


2.1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar


2.2. Öz Gelirler


2.2.1. Vergiler


2.2.2. Harçlar


2.2.3. Harcamalara Katılma Payları


2.2.4. Diğer Gelirler


2.3. Devlet Yardımları


2.4. Borçlanmalar


3.İl Özel İdaresi Gelirleri


3.1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar


3.2. Öz Gelirler


3.3. Devlet Yardımları


3.4. Borçlanmalar


4. Köyün Mali Yapısı


4.1. Köyün Gelirleri


4.1.1. İmece


4.1.2. Salma


4.1.3. Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES)


4.2. Köyün Giderleri

1.BANKANIN YAPISI


1.1.Genel Kurul


1.2.Yönetim Kurulu


1.3.Denetim Kurulu


1.4.Genel Müdür


1.5.Banka Personeli


2.BANKANIN GÖREVLERİ


2.1.Yerel Yönetimlere Kredi Vermek


2.2.Yerel Yönetimler Payının Dağıtımı


2.3.Yatırım Faaliyetleri

1.YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE STATÜ SORUNU


2.ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE YEREL YÖNETİMLER BİRLİKLERİ


3.TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ


3.1. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa Göre Birlik Modeli


3.1.1.Birliklerin Kurulması


3.1.2.Birlik Yönetimi


3.1.2.1.Birlik Meclisi


3.1.2.1.1.Birlik Meclisinin Yapısı


3.1.2.1.2.Birlik Meclisinin İşleyişi


3.1.2.2.Birlik Encümeni


3.1.2.3.Birlik Başkanı


3.1.3.Birliklerin Mali Yapısı


3.1.4.Birliklerin Denetimi


3.1.5.Köylere Hizmet Götürme Birlikleri


3.1.6.Sulama Birlikleri


KAYNAKÇA

"RAMAZAN ŞENGÜL" - DİĞER ÜRÜNLER
İnönü Mah. Büyük Atatürk Cad. No: 7/B / Ataşehir / İstanbul / Türkiye   Telefon : 0 (531) 893 27 71     
E-Posta : destek@romansdukkan.com
© 2022 Romans Dükkan Tüm Hakları Saklıdır